تاریخ میلادی : 14/05/1399 | تاریخ شمسی : سه شنبه 14 مرداد 1399

مدرسان ما

آقای محمد امین خسروی
آقای محمد امین خسروی

آقای محمد امین خسروی

توضیحات بیشتر
آقای مهندس حجت اله جعفری
آقای مهندس حجت اله جعفری

آقای مهندس حجت اله جعفری

توضیحات بیشتر
آقای مهندس رامین عسکری فر
آقای مهندس رامین عسکری فر

آقای مهندس رامین عسکری فر

توضیحات بیشتر

اطلاعات تماس

آدرس : شیراز، بلوار صـنایع، شهرک آرین،

خـیابان فنـاوری، پـارک عـلم و فنـاوری،

شرکت آبتین پـژوهش کویــر

 

  تلفکس:                           36240791-071

تلفن فروش:                      36364180-071

 

  پست الکترونیکی:                            

abtin.pajoohesh@festo.ir

abtin.pajoohesh@gmail.com

  telegram.me/Abtinpajooheshkavir   

  instagram.com/abtinpajoohesh  

Member Of: