تاریخ میلادی : 07/03/1399 | تاریخ شمسی : چهار شنبه 7 خرداد 1399

هیدرولیک پروپورشنال


محتواي دوره :

          - معرفی سیستم های پروپورشنال

          - شناسایی کارت پروپورشنال و متغیر های آن

          - منحنی مشخصه های کارت پروپورشنال

          - تنظیمات کارت پروپورشنال

          - شناسایی اسپول شیر پروپورشنال

          - تنظیمات شیرهای پروپورشنال

          - نحوه تطابق کارت و شیر پروپورشنال

          - حل چند مسئله پروپورشنال

                   

 
 

پیش نیاز دوره : هیدرولیک صنعتی (پایه)                          مدت دوره :  16ساعت

 


اطلاعات تماس

آدرس : شیراز، بلوار صـنایع، شهرک آرین،

خـیابان فنـاوری، پـارک عـلم و فنـاوری،

شرکت آبتین پـژوهش کویــر

 

  تلفکس:                           36240791-071

تلفن فروش:                      36364180-071

 

  پست الکترونیکی:                            

abtin.pajoohesh@festo.ir

abtin.pajoohesh@gmail.com

  telegram.me/Abtinpajooheshkavir   

  instagram.com/abtinpajoohesh  

Member Of: