تاریخ میلادی : 14/05/1399 | تاریخ شمسی : سه شنبه 14 مرداد 1399

تشخیص تاریخ ساخت قطعه

تشخیص تاریخ ساخت قطعه از روی لیبل محصول:
Series number = R403
سال ساخت قطعه = R
ماه ساخت قطعه = 4
بعنوان مثال این قطعه در APRIL 2003 تولید شده است.

 

 

کلیک کنید

 

اطلاعات تماس

آدرس : شیراز، بلوار صـنایع، شهرک آرین،

خـیابان فنـاوری، پـارک عـلم و فنـاوری،

شرکت آبتین پـژوهش کویــر

 

  تلفکس:                           36240791-071

تلفن فروش:                      36364180-071

 

  پست الکترونیکی:                            

abtin.pajoohesh@festo.ir

abtin.pajoohesh@gmail.com

  telegram.me/Abtinpajooheshkavir   

  instagram.com/abtinpajoohesh  

Member Of: